Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu gwarantuje bezpieczeństwo nieruchomości i spokój właścicieli.  Dzięki polisie ubezpieczone będą elementy stałe konstrukcji domu takie jak dach, ściany czy schody ale także elementy ruchome: sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki. Remonty, naprawy czy wymiana różnych elementów w domu zawsze wiąże się z wydatkami.  Polisa zapewnia wypłatę środków, jeśli poniesiemy straty w wyniku zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, zalanie przez sąsiada i inne uszkodzenia, które mogą wystąpić w wyniku niedogodnych warunków atmosferycznych. W naszej strefie klimatycznej grad czy powódź to realne zagrożenie. Wypłata odszkodowania również wspomoże Twój budżet po kradzieży z włamaniem, rabunku czy dewastacji. Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o wyposażenie: posesji, ogrodu, altany czy garażu. Możliwe jest również wykupienie domowego assistance. W przypadku cieknącego zlewu, dziurawej wanny, niesprawnego sprzętu AGD lub zaciętym zgłoś szkodę a odwiedzi Cię hydraulik, specjalista od naprawy sprzętu AGD czy , ślusarz. Należy również  mieć świadomość odpowiedzialności za straty innych osób: jeżeli twoje dziecko piłką wybije szybe sąsiada lub przypadkowy przechodzień złamie nogę na ośnieżonym chodniku przed Twoją posesją, odszkodowanie wypłacone zostanie z polisy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie domu w budowie

Budowa domu to wielkie przedsięwzięcie i niezliczona ilość formalności. Dom w budowie to nie tak pancerna konstrukcja, jak by się wydawało. Montaż kolejnych instalacji i gęsta sieć rusztowań to plac budowy, gdzie wiele rzeczy może pójść nie tak. W razie komplikacji cel będzie łatwiejszy do osiągnięcia z odpowiednim ubezpieczeniem. Podstawowym elementem konstrukcji, który można ubezpieczyć, są mury. Ochrona obejmuje fundamenty, ściany, ale także dach budynku. Do elementów stałych należą instalacja gazowa, armatura łazienkowa i okładziny. Częściami zewnętrznymi objętymi polisą są parapety czy rynny, ochronę możesz rozszerzyć nawet o materiały budowlane czy narzędzia znajdujące się na terenie nieruchomości. Ubezpieczenie możesz kupić tuż po rozpoczęciu prac przygotowawczych. Początkowo ochrona będzie dotyczyć zdarzeń losowych gdy Twój dom będzie już bogatszy o drzwi i okna, czyli osiągnie stan surowy zamknięty ochrona obejmie, ryzyko kradzieży z włamaniem. W ramach polisy dla domu w budowie możesz ubezpieczyć nie tylko nowo powstające konstrukcje, ale także budynek rozbudowywany i w trakcie przebudowy.

Ubezpieczenie mieszkania

Polisa mieszkaniowa obejmuje kluczowe części składowe Twojego królestwa elementy stałe: okna, drzwi, piekarnik w zabudowie oraz ruchomości telefon, komputer, telewizor. Elementy ruchome są bardziej narażone na kradzieże, bo złodziej może je łatwo wynieść z lokalu natomiast to kradzieży elementów stałych niezbędne będą narzędzia. Piwnicę czy miejsce parkingowe również  objęte będą ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy mieszkaniowej. Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę w razie wystąpienia różnych zdarzeń losowych. Pożar, powódź lub zalanie może wyrządzić poważne szkody. Wypłata odszkodowania umożliwi przeprowadzenie remontów, napraw lub zakup nowego sprzętu.  Wykupującemu assistance żadna awaria nie jest straszna. Wystarczy, że zgłosisz szkodę, a odpowiedni fachowiec zjawi się w Twoim mieszkaniu, aby szybko i sprawnie opanować sytuację. Planujesz zakup mieszkania na kredyt? Ubezpieczenie nieruchomości objętej hipoteką jest obowiązkowym warunkiem udzielenia pożyczki przez bank. 

OC zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to podmiot, który przewodzi zarządzaniu nieruchomością wspólną. Funkcję tą może pełnić osoba fizyczna lub prawna bądź zarząd własny wspólnoty, jeśli nie został wybrany organ zewnętrzny. Jego zadaniem jest troska o właściwą eksploatację obiektu, utrzymanie go w dobry stanie technicznym i estetycznym. Do zadań zarządcy należy m.in. obsługa finansowa i przeglądy okresowe w lokalach. Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe na mocy artykułu 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Przepisy ustalają przedmiot ubezpieczenia, jego zakres oraz minimalną sumę gwarancyjną. Brak odpowiedniej polisy może skutkować wypowiedzeniem umowy o zarządzaniu i karą w wysokości do 40 000 zł.

Ochronie ubezpieczeniowej podlega odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości. Jeśli w okresie ubezpieczenia jego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę osobom trzecim, straty będą pokryte przez ubezpieczyciela na zasadach określonych przez polskie prawo. Wypłata odszkodowania nastąpi np. w przypadku zalania mieszkania z powodu uszkodzonego dachu. Minimalna suma gwarancyjna OC zarządcy wynosi 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Zarządca może zdecydować się na dobrowolne zwiększenie sumy ubezpieczenia, jeśli w jego ocenie ustawowa kwota może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnych szkód.

Polisa OC dla zarządcy nieruchomości pozwala zdjąć z barków brzemię odpowiedzialności zawodowej i skupić się na wykonywaniu codziennych obowiązków.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Domek letniskowy to budynek, który wykorzystujesz w celach rekreacyjnych i turystycznych. Nie mieszkasz w nim na stałe, ale tylko wpadasz sezonowo zaczerpnąć świeżego powietrza i zażyć trochę słońca. Definicje jednak różnią się w towarzystwach, więc warto sprawdzić, który ubezpieczyciel może zaoferować Ci wystawienie odpowiedniej polisy. Niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie domku letniskowego w ramach rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte stałe elementy konstrukcji okna, drzwi ale również mienie ruchome: Stół, krzesła, leżaki, basen. Polisa może ochronić także obiekty małej architektury: wiaty czy ogrodzenie. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w razie wystąpienia zdarzeń losowych pożaru, zalania czy osunięcia się ziemi. Świadczenie zostanie wypłacone także w przypadku kradzieży z włamaniem czy dewastacji. Dzięki ubezpieczeniu domku letniskowego dysponujesz odpowiednimi środkami na pokrycie kosztów naprawy nawet dotkliwych zniszczeń powstałych w trakcie Twojej nieobecności.